મનદુરસ્ત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનદુરસ્ત

વિશેષણ

  • 1

    આરોગ્યપૂર્ણ મનવાળું; સ્વસ્થચિત્ત.