મનનો પાર પામવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનનો પાર પામવો

  • 1

    મનની અંદરની ગુપ્ત વાત જાણવી.