મનનો ભરમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનનો ભરમ

  • 1

    વહેમ; શંકા.