મનનો મેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનનો મેલ

  • 1

    અંતરની ગુપ્ત વાત.

  • 2

    કપટ.