મનમાં ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનમાં ઊતરવું

  • 1

    સમજાવું.