મનમાં ધારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનમાં ધારવું

  • 1

    અંતરમાં વિચારવું-નિશ્ચય કરવો.