મનમાં બળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનમાં બળવું

  • 1

    દિલમાં બળતરા થવી; અદેખાઈ થવી.