મનમાં મૂંઝાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનમાં મૂંઝાવું

  • 1

    દિલમાં ગૂંચવાયા કરવું; નિશ્ચય ન થવો.