મનમાં હૂડા ઊઠવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનમાં હૂડા ઊઠવા

  • 1

    મનમાં તુક્કા કે તરંગો ઊઠવા.