મનસા-વાચા- કર્મણા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનસા-વાચા- કર્મણા

  • 1

    મન, વચન ને કર્મથી.