ગુજરાતી

માં મનાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મના1મેના2

મના1

  • 1

    બંધી; નિષેધ.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી

માં મનાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મના1મેના2

મેના2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક પક્ષી; સારિક.

સ્ત્રીલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    હિમાલયની પત્ની.