મનિયાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનિયાર

  • 1

    મણિયાર; મનિયાર; બંગડીનો બનાવનાર એક જાતનો માણસ.

મનિયારું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનિયારું

  • 1

    મણિયારું; મણિયારનો ધંધો.