મનોમન સાક્ષી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનોમન સાક્ષી

  • 1

    એકબીજાના મનમાં સરખા વિચાર આવવા તે.