મનોમયી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનોમયી

વિશેષણ

  • 1

    'મનોમય'નું સ્ત્રીલિંગ.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    'મનોમય'નું સ્ત્રીલિંગ.