મનોરદા પૂરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનોરદા પૂરવા

  • 1

    ઢંગધડા વિનાનું ભીડ કરે તેવું ફેલાવવું-ચીતરવું.