મન આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મન આપવું

  • 1

    મનનો ભેદ બતાવવો.

  • 2

    જીવ આપવો.