મન ઉપરથી કાઢી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મન ઉપરથી કાઢી નાખવું

  • 1

    મનમાંથી દૂર કરવું.