મન ઉપર લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મન ઉપર લેવું

  • 1

    ધ્યાનમાં લેવું.