મન ચોખ્ખું રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મન ચોખ્ખું રાખવું

  • 1

    મનમાં કપટ કે પાપ ન પેસવા દેવું.