મન ચોંટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મન ચોંટવું

  • 1

    ધ્યાન લાગવું.

  • 2

    ગમવું.