મન ચોરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મન ચોરવું

  • 1

    મનની વાત ન કહેવી.

  • 2

    ધ્યાન ન આપવું.

  • 3

    સામાનું મન મુગ્ધ કરવું.