મન જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મન જોવું

  • 1

    મરજી જાણવી.

  • 2

    મનમાં શું છે તે તપાસવું.