મન મૂકીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મન મૂકીને

  • 1

    પૂરા મનથી; મનમાં કંઈ કપટ કે ભેદ રાખ્યા વિના.