મન મેલીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મન મેલીને

  • 1

    પૂરા મનથી; મનમાં કંઈ કપટ કે ભેદ રાખ્યા વિના.