ગુજરાતી

માં મન વાળવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મન વાળવું1મન વાળવું2

મન વાળવું1

  • 1

    સંતોષ માનવો; શાંત થવું.

ગુજરાતી

માં મન વાળવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મન વાળવું1મન વાળવું2

મન વાળવું2

  • 1

    મન મનાવવું.