મુબારક રહો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુબારક રહો

  • 1

    -ની પાસે ભલે રહો; અમારે એ ન જોઈએ!.