મમત મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મમત મૂકવો

  • 1

    હઠ છોડવી.