ગુજરાતી

માં મમ્મોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મમ્મો1મમ્મો2

મમ્મો1

પુંલિંગ

  • 1

    મ અક્ષર.

ગુજરાતી

માં મમ્મોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મમ્મો1મમ્મો2

મમ્મો2

પુંલિંગ

  • 1

    મકાર.