મમ્મોચચ્ચો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મમ્મોચચ્ચો

પુંલિંગ

  • 1

    મ અને ચથી શરૂ થતી (મા બહેન સમાણી) ગાળ.