મૈયતખરચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૈયતખરચ

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    મરનાર પાછળ કરાતું ખર્ચ.

મૈયતખર્ચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૈયતખર્ચ

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    મરનાર પાછળ કરાતું ખર્ચ.