ગુજરાતી

માં મૈયતખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૈયતખરચ1મૈયતખર્ચ2

મૈયતખરચ1

પુંલિંગ

 • 1

  મરનાર પાછળ કરાતું ખર્ચ.

ગુજરાતી

માં મૈયતખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૈયતખરચ1મૈયતખર્ચ2

મૈયતખર્ચ2

પુંલિંગ

 • 1

  મરનાર પાછળ કરાતું ખર્ચ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  મરનાર પાછળ કરાતું ખર્ચ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  મરનાર પાછળ કરાતું ખર્ચ.