મ્યાનમાં રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મ્યાનમાં રાખવું

  • 1

    અંકુશમાં રાખવું.