મ્યાન કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મ્યાન કરવું

  • 1

    મ્યાનમાં ઘાલવું.

  • 2

    લાક્ષણિક કબજામાં રાખવું.