મરક મરક થવું (મોં) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મરક મરક થવું (મોં)

  • 1

    મંદ મંદ હસવું.