ગુજરાતી

માં મરખની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મરખ1મૂરખ2મૂરખું3મૂર્ખ4

મરખ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પરબાણ ખેંચવાની નાની દોરી.

ગુજરાતી

માં મરખની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મરખ1મૂરખ2મૂરખું3મૂર્ખ4

મૂરખ2

વિશેષણ

 • 1

  મૂર્ખ.

ગુજરાતી

માં મરખની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મરખ1મૂરખ2મૂરખું3મૂર્ખ4

મૂરખું3

વિશેષણ

 • 1

  મૂરખ.

ગુજરાતી

માં મરખની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મરખ1મૂરખ2મૂરખું3મૂર્ખ4

મૂર્ખ4

વિશેષણ

 • 1

  અભણ; બેવકૂફ; અકલ્લહીન.

પુંલિંગ

 • 1

  મૂર્ખ.

પુંલિંગ

 • 1

  અભણ; બેવકૂફ; અકલ્લહીન.

મૂળ

सं.