મૂરખનો સરદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂરખનો સરદાર

  • 1

    મહા મોટો કે ભારે મૂરખ.