ગુજરાતી

માં મૂરખામીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂરખામી1મૂર્ખામી2

મૂરખામી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મૂર્ખાઈ.

ગુજરાતી

માં મૂરખામીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂરખામી1મૂર્ખામી2

મૂર્ખામી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મૂર્ખતા.