મરચાં ઊઠવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મરચાં ઊઠવાં

  • 1

    ખોટું લાગવું; રીસ ચડવી.