મરેઠી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મરેઠી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક વનસ્પતિ.

મરેઠી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મરેઠી

વિશેષણ

  • 1

    મહારાષ્ટ્ર કે મરાઠી ભાષા વિષેનું કે તેને લગતું.

મરેઠી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મરેઠી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મહારાષ્ટ્રની ભાષા.