મરણ સુધરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મરણ સુધરવું

  • 1

    મરતી વેળા સુખ કે પુણ્ય થવાં.

  • 2

    ઉત્તરક્રિયા બરાબર થવી.