મરણ સાચવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મરણ સાચવવું

  • 1

    મરતાની સારવાર કે ઉત્તરક્રિયા બરાબર કરવાં.