મરતાં જીવતાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મરતાં જીવતાં

  • 1

    (ભવિષ્યમાં) કોઈ દહાડો પણ.