મરતાં મરતાં ઊઠવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મરતાં મરતાં ઊઠવું

  • 1

    ગંભીર માંદગીમાંથી સાજું થવું.