મરમાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મરમાળું

વિશેષણ

  • 1

    મરમવાળું; મરમ ભરેલું.

મર્માળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મર્માળ

વિશેષણ

  • 1

    મર્મવાળું; મર્મ ભરેલું.

મૂળ

'મર્મ' ઉપરથી

મર્માળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મર્માળું

વિશેષણ

  • 1

    મર્મવાળું; મર્મ ભરેલું.

મૂળ

'મર્મ' ઉપરથી