મર્યાદા બાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મર્યાદા બાંધવી

  • 1

    હઠ ઠરાવવી.