મર્યાદા રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મર્યાદા રાખવી

  • 1

    અદબ-લાજશરમ જાળવવી.