મરવા? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મરવા?

  • 1

    નાહક; શા માટે? ઉદા૰ ત્યાં મરવા ગયો હતો?.