મરી ફીટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મરી ફીટવું

  • 1

    મરી પડવું; પોતાનું સઘળું જોર વાપરવું.

  • 2

    વારી જવું.