મરી મથીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મરી મથીને

  • 1

    જેમ તેમ કરીને; મહામુશ્કેલીએ.