ગુજરાતી માં મરેઠીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મરેઠી1મરેઠી2

મરેઠી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક વનસ્પતિ.

ગુજરાતી માં મરેઠીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મરેઠી1મરેઠી2

મરેઠી2

વિશેષણ

  • 1

    મહારાષ્ટ્ર કે મરાઠી ભાષા વિષેનું કે તેને લગતું.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મહારાષ્ટ્રની ભાષા.