મ્લેચ્છાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મ્લેચ્છાઈ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મ્લેચ્છપણું; મ્લેચ્છ સંસ્કારિતા.